PRECIZĂRI JURIDICE

 

Site-ul web „www.daciabrandplatform.com” este editat de:

Renault s.a.s, societate pe acțiuni simplificată cu un capital de 533.941.113 euro, având sediul social la 13/15 quai Alphonse Le Gallo – 92100 Boulogne Billancourt cedex – Franța, înregistrată la Registrul Comerțului și Companiilor (RCS) in Nanterre, Franța, sub nr.780 129 987 (denumită în continuare „DACIA”),

Director de publicare: Valérie Candeiller, Vicepreședinte, Comunicare și Marketing Brandul Dacia

Companie de găzduire: Link by Net (http://www.linkbynet.com), 5/9 Rue de l’Industrie – 93200 Saint-Denis – Franța

 

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE 

Scopul acestor termeni și condiții (denumite în continuare „TCGU”) este de a defini termenii și condițiile de utilizare ale site-ului web “daciabrandplatform.com”.

Accesul la site-ul web și utilizarea lui implică acceptarea fără restricții sau rezerve de către utilizator a CGU.

 

1 – DEFINIȚII

În scopul acestui document:

Conținut” înseamnă, fără ca această listă să fie exhaustivă, structura site-ului web, conținutul editorial, desenele, ilustrațiile, imaginile, fotografiile, graficele, mărcile comerciale, siglele, acronime, denumirile companiei, lucrările audiovizuale, lucrările multimedia, conținutul vizual, conținutul audio și sonor, precum și orice alt conținut de pe site-ul web.

Elemente” se referă la diversele funcționalități și informații oferite pe site-ul web.

Renault Group” se referă la diferitele entități juridice ale fabricantului Renault.

Utilizator” înseamnă o persoană fizică cu vârsta legală pentru a naviga pe site-ul web pentru propriile nevoi, strict pentru utilizare personală și necomercială, fără scopul direct sau indirect de a face profit.

Site web” se referă la site-ul web „www.daciabrandplatform.com”, publicat de Dacia și care oferă acces la elemente. Site-ul web include conținutul, software-ul, programele, instrumentele (programare, navigare etc.), bazele de date, sistemele de operare, documentația și toate celelalte elemente care îl alcătuiesc, actualizările și noile versiuni care pot fi aduse pe site-ul web de Dacia.

 

2 – SUBIECT

Site-ul web este un portal care îi permite utilizatorului să se informeze despre subiectele privind Brandul Dacia.

Lista nu este exhaustivă și poate fi modificată de DACIA fără asumarea vreunei răspunderi.

 

3 – ACCESUL LA SITE-UL WEB

Site-ul web este accesibil de pe internet la următoarea adresă: https://daciabrandplatform.com/

 

4 – LICENȚA DE UTILIZARE A SITE-ULUI WEB

DACIA îi acordă utilizatorului o licență personală, neexclusivă, revocabilă, netransferabilă, necesionabilă și gratuită de a utiliza site-ul web, conținutul și elementele acestuia.

Această licență este acordată utilizatorului numai pentru propriile sale nevoi, cu excluderea utilizării parțiale sau integrale în scop comercial sau pentru profit a conținutului și/sau elementelor.

Utilizatorul nu dobândește niciun alt drept privind site-ul web, conținutul și/sau elementele, decât cele acordate prin prezenta.

 

5 – OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

Utilizatorul se obligă să utilizeze site-ul web conform reglementărilor naționale și internaționale.

În mod specific, se obligă:

Deoarece utilizatorul este singurul responsabil de utilizarea site-ului web, utilizatorul confirmă că nici DACIA și nici membrii rețelei sale de distribuție nu pot fi răspunzători de daune directe sau indirecte, în mod specific daune materiale, daune necorporale, pierderea datelor sau a programelor, daune financiare, care rezultă din accesul la site sau utilizarea lui sau din întreruperea, suspendarea sau modificarea site-ului sau a elementelor sale.

 

6 – DISPONIBILITATEA SITE-ULUI WEB

DACIA se obligă să depună cele mai bune eforturi pentru a garanta accesul la site-ul web, consultarea și utilizarea lui.

Site-ul web este accesibil continuu, cu excepția cazurilor de forță de majoră sau de apariție a unui eveniment care nu poate fi controlat de Dacia, sub rezerva întreruperilor și operațiunilor de întreținere necesare pentru buna funcționare a site-ului web.

 

7 – RĂSPUNDERE – GARANȚIE

În limitele legislației și reglementărilor aplicabile, DACIA nu își asumă răspunderea pentru utilizarea site-ului web de către utilizator și nu oferă garanții explicite sau implicite privind viteza sau performanța site-ului web. În mod particular, accesul la site-ul web poate fi suspendat temporar și periodic din motive tehnice; dacă este necesar, echipele tehnice vor depune toate eforturile pentru a rezolva problema cât mai rapid posibil.

DACIA își rezervă dreptul de a modifica, oricând și fără înștiințare, informațiile de pe site-ul web, iar DACIA și/sau membrii rețelei sale de distribuție și/sau filialele sale nu pot fi răspunzători în această privință.

Accesul la site-ul web și utilizarea lui sunt pe riscul utilizatorului. Utilizatorul trebuie să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a-și proteja datele și/sau software-ul stoca pe telefonul mobil sau pe computerul său împotriva atacurilor.

În orice caz, DACIA, nu poate fi răspunzătoare în niciun fel:

DACIA nu garantează că site-ul web nu are erori sau anomalii sau că poate face obiectul atacurilor, în special viruși, care pot duce la funcționări defectuoase, întreruperi, avarii sau pierderi de date sau de informații.

 

8 – CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Pentru utilizarea site-ului web, este posibil ca DACIA să trebuiască să colecteze date cu caracter personal care permit identificarea directă sau indirectă a utilizatorului.

Politica de confidențialitate a datelor accesibilă pe site-ul web detaliază prelucrarea datelor cu caracter personal de către Dacia atunci când utilizați site-ul. Pentru a afla mai multe despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, faceți clic aici.

 

9 – PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Site-ul web și conținutul său sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală și/sau industrială.

Fotografiile, textele, sloganele, desenele, imaginile, secvențele animate cu sau fără sunet și toate lucrările integrate în site-ul web sunt proprietatea DACIA sau a părților terțe care și-au atribuit drepturile către DACIA sau au autorizat DACIA să le utilizeze.

Modelele de mașini prezentate pe site-ul web sunt protejate de drepturile de autor și de articolele L511-1 și următoarele din Codul francez de proprietate intelectuală referitoare la protejarea modelelor înregistrate.

Numele DACIA, numele vehiculelor din gama DACIA și produsele și serviciile asociate cu acestea, sloganurile și siglele care însoțesc aceste mărci comerciale sunt, dacă nu se indică altfel, mărci comerciale înregistrate ale DACIA sau ale altor companii din Renault Group.

Alte mărci comerciale care pot fi menționate sunt utilizate de DACIA fie cu autorizarea proprietarului lor, fie ca indicare a produselor și serviciilor oferite de DACIA.

Reproducerea conținutului pe hârtie sau în format electronic sunt autorizate, cu condiția ca să fie rezervate strict utilizării personale, excluzând utilizarea în scop publicitar, comercial și/sau de informare și să respecte dispozițiile articolului L122-5 din Codul francez de proprietate intelectuală.

Cu excepția dispoziției de mai sus, reproducerea, imitarea, utilizarea sau atașarea, prin orice proces sau mijloc, a conținutului parțial sau integral fără autorizarea prealabilă a DACIA sau a titularului (titularilor) drepturilor conexe constituie o încălcare a drepturilor de autor care se pedepsește cu patru ani de închisoare și cu o amendă de 400.000 €.

 

10 – LEGISLAȚIA APLICABILĂ

CGU se supun legislației franceze, sub rezerva regulilor obligatorii din țara de reședință a utilizatorului.

Orice litigiu care poate apăra cu privire la interpretarea și/sau aplicarea acestora cade sub incidența jurisdicției franceze (Paris, Franța), după ce face obiectul încercării de soluționare pe cale amiabilă.

 

11 – ACTUALIZAREA TCGU

DACIA își rezervă dreptul de a modifica și actualiza aceste TCGU în orice moment și fără înștiințarea prealabilă a utilizatorilor.

După caz, modificările și actualizările au caracter obligatoriu asupra utilizatorul de îndată ce sunt publicate pe site-ul web și este responsabilitatea utilizatorului să consulte TCGU în vigoare în momentul în care se conectează pe site-ul web.

 

12 – DISPOZIȚII DIVERSE
12.1 CLAUZA DE NERENUNȚARE

Faptul că una dintre părți nu se servește de o clauză din prezentele TCGU nu se interpretează ca o renunțare temporară sau definitivă în beneficiul dispoziției în cauză, care continuă să rămână în vigoare.

12.2. NULITATEA UNEI CLAUZE

Dacă una sau mai multe dispoziții din aceste TCGU sunt declarate nevalide, nule sau nescrise pe site-ul web în temeiul reglementărilor în vigoare, unei evoluții sau unei hotărâri definitive a unei jurisdicții competente, celelalte dispoziții își mențin valabilitatea și sfera de aplicare, iar părțile convin de îndată să le înlocuiască cu o dispoziție validă și cu o sferă de aplicare echivalentă cât mai apropiată posibil de spiritul acestor TCGU.

12.3 FORȚĂ MAJORĂ

În plus față de cazurile prevăzute de jurisdicții, următoarele sunt considerate în mod expres cazuri de forță majoră: vremea rea, restricțiile și modificările guvernamentale și legale, defecțiunile computerelor și blocajele de comunicare, defectarea serverelor DACIA și orice alt caz care nu intră sub controlul expres al DACIA.